Kuidas seadistada Pulsar termokaamerat vastavalt oma vajadustele?

Kõigis Pulsar termokaamerates on kasutuses sama tarkvara, milles võib esineda üksikuid erinevusi johtuvalt kaamera mudelist ja tarkvara versioonist. Käesolevas juhendis on toodud üldised instruktsioonid, mis kehtivad erinevate mudelite puhul. Osadele mudelitele ainuomased seadistused leiab vastavast eraldiseisvast lisajuhendist.