Kuidas mõjutavad objektiivi omadused termokaamera pilti ja milline objektiiv oleks parim?

Optiliste omaduste poolest on termokaamera võrreldav fotokaamera või pikksilmaga. Seega kui varem pole termokaamerat kasutanud, siis on objektiivi omaduste mõistmise puhul abiks kogemus fotokaamerate või muude optiliste seadmetega.

Videokokkuvõtet käesolevast artiklist saab vaadata alltoodud videost.

Termokaamera vaateväli

Nagu binokli nii ka on termokaamera puhul määrava tähtsusega objektiivi vaatenurk ehk vaateväli, mis sõltub omakorda fookuskaugusest ehk suurendusvõimest.

Kõikide optiliste seadmete puhul kehtib lihtne reegel, mida võimsam suurendus, seda kitsam vaateväli. Lisaks tähendab võimsam suurendus ka väiksemat valguse läbilaskevõimet. Ka on võimsama suurendusega objektiive keerukam teravustada.

Kogenematud loodusvaatlejad kipuvad esimese hooga hankima just kõige võimsama suurendusega seadmeid, oletades, et need on kõige paremad. Praktikas veab selline lähenemine alt. Objektiivi suurendusvõime tuleb valida peamiste vaatlusülesannete järgi.

Pulsar Helion objektiivid

Pulsar pakub erineva suurendusvõimega termikaameraid. Näiteks Helion perekonna vahetatava objektiiviga seadmete puhul on valida 28mm, 38mm ja 50mm objektiividega mudelite vahel. Juuresolevas tabelis on toodud vaatevälja, vaatenurga ja suurendusvõime andmed.

Mudel Vaateväli @100m Vaatenurk H/V Suurendus
Helion XP28 39m 22×16.6° 1.4x
Helion XP38 28.6m 16.3×12.3° 1.9x
Helion XP50 21.8m 12.4×9.3° 2.5x

Sõltuvalt fookuskaugusest varieerub ka seadme vaateväli.

Objektiivide võrdlus

Sensori äralõikefaktor

Selleks, et saaksime võrrelda erinevate kaamerate objektiivide fookuskaugust, kasutatakse äralõikefaktorit (inglise keeles crop factor). Helion XP sensori suurus on 640×480@17µm, mis teeb orienteeruvalt 10.9 x 8.2 mm (⟋13,64mm) (arvutuskäik: 640×17/1000, 480×17/1000). Täiskaaderkaamera sensori suurus on 36 x 24 mm (⟋43.27mm). Sony/Nikon APS-C sensori suurus on 23.6 x 15.7 mm (⟋28,34mm).  Helion XP sensori äralõikefaktor võrreldes täiskaadersensoriga on 3,17 (43.27 / 13,64) . Selle alusel saame võrrelda Helion XP objektiivide fookuskaugust teiste kaamerate omadega.

  • 28mm = 89mm  (60mm APS-C)
  • 38mm = 120mm (80mm APS-C)
  • 50mm = 158mm (105mm APS-C)

Ülaltoodust nähtub, et kui võrrelda Pulsar Helion objektiive täiskaader kaamera objektiividega, siis XP28 vaateväli on sarnane 89mm objektiivile, XP38 vaateväli 120mm objektiivile ja XP50 vaateväli 158mm objektiivile. Võttes aluseks need andmed, saab hõlpsasti  testida kas täiskaader- või APS-C kaamera varal, et millise objektiiviga Helion seeria termokaamera võiks vaatlusülasennete jaoks paremini sobida.

Fookuskauguste võrdlus

Fookuskauguste võrdlus

Termokaamera suurendusvõime

Kuidas paistavad samad objektid erineva suurenduse korral? Juuresoleval skeemil on esitatud sama objekti erinevate suurenduste võrdlus.

Objektiivi suurendusvõime

Eesti maastikuoludes, on enamike vaatlusülesannete jaoks sobilik 38mm objektiiv. Tänu keskmisele suurendusvõimsusele sobib 38mm objektiiv hästi võimalikult kiireks ulukite avastamiseks kui ka juba avastatud looma tegevuse edasiseks jälgimiseks (nt jälitamiseks), sest uluk ei kao nii kiiresti kaamera vaateväljast.

Ära ei tohi ka unustada, et laiema vaateväljaga objektiivid on silmadele vähem väsitavad, sest pilt ei värise nii palju kui võimsama suurenduse korral.

50mm objektiiv sobib paremini spetsiifilisemateks vaatlusülesanneteks, kus on vajadus ulukeid neid segamatult kaugemalt jälgida. Pikemaajalise vaatluse puhul on mugavuse huvides soovitatav 50mm objektiivi puhul kasutada ka statiivi, sest kitsama vaatevälja tõttu on sama punkti väsitavam kaadris hoida. 28mm ja 38mm objektiivi korral saab hakkama ka ilma statiivita.

Kokkuvõte

Ei ole ühte ja ainuõiget objektiivi, mis sobib kõigile. Võimsam suurendusvõime ei tähenda ilmtingimata, et seade on seetõttu parem. Objektiiv tuleks valida vastavalt vaatlusülesannetele.

Väiksema fookuskaugusega kaamera on suurepärane ulukite võimalikult kiireks avastamiseks. Suurema fookuskaugusega kaamera on jällegi parem sellisteks pikemajalisteks vaatlusteks, kus on vajalik ulukist jääda võimalikult kaugele.