Vaata videovõrdlusest, mille poolest erinevad termokaamera ja tavalise videokaamera pildid.

Alljärgnevatest videotest on näha, kuidas ja mille poolest erineb termokaamera pilt tavalise videokaamera omast.

Kuna tavalise videokaameraga ööpimeduses filmida ei saa, siis viisime eksperimendi läbi pimedal talveõhtul asumi tänavalguses, kus osa objekte jäävad siiski ööpimeduse varju. Testimiseks kasutasime tavalist Sony videokaamerat ja Pulsar Helion XP38 termokaamerat.

Ristmik läbi termokaamera

Esimeses videos on näha ca 150 meetri kaugusel asuv ristmik, kus liiguvad autod ja jalakäia. Eriti hästi on näha termokaamerast taamal asuv mets, mida ööpimeduses pole näha. Videost on ka hästi näha, et termokaamera jaoks pole vahet, mis jääb valguvihku vaid objektide termokiirgus. Nii pole termokaamera pildis kõnniteel tänavavalguse valguvihke näha vaid pilt moodustub objektide termokiirguse põhjal.


Väljas jalutavad inimesed

Järgneval kahel videol on näha kergliiklusteel jalutavad inimesed, kes on tavalises videokaameras näha üksnes tänu tänavavalgustusele. Samas termokaamera pildis on näha ka need objektid, mis jäävad tänavalguse vihust välja.


Kokkuvõte

Ülaltoodud videod aitavad paremini mõista, mille poolest erineb termokaamera pilt sellest, kuidas näeb ümbrust inimene. Termokaamera pildis pole näiteks tänavalustuse valgusvihte üldse näha ning tähtis pole mitte objekti värv vaid selle temperatuur.