Jahi ja laskmisega seotud maailmas on optilistel sihikutel küll võtmeroll, kuid sama tähtis on teada ja järgida nende kasutamise ja transpordiga seotud seadusandlikke nõudeid. Selles artiklis vaatleme optiliste sihikutega seotud peamiste õigusaktide sätteid Eesti näitel.

 

1. Optiliste sihikute klassifikatsioon seadusandluses

Eesti Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna juhtivspetsialisti Piret Tinkuse sõnul kuuluvad võimsad üle 9-kordse suurendusega optilised sihikud sõjaliste kaupade kategooriasse. See tähendab, et nende transpordiks võidakse nõuda erilubasid.

 

2. Sisse- ja väljaveolitsentsid

Optiliste sihikute tellimisel internetist ja nende tarnimisel Eestisse või maalt väljaviimisel, eriti kui tegu on suure suurendusega sihikutega, tuleb saada strateegilise kauba komisjonilt litsents nende sisse- või väljaveoks. See kehtib kasutamisel nii isiklikuks otstarbeks kui ka ärilistel eesmärkidel.

 

3. Hoiatus ostjatele

Samuti hoiatab Piret Tinkus potentsiaalseid ostjaid, et enne millegi tellimist välismaalt, eriti väljastpoolt Euroopa Liitu, on oluline veenduda, et tegu ei ole tootega, millele kehtivad keelud või piirangud. Seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest, seepärast on oluline enne optiliste sihikute ostmist või transportimist uurida hoolikalt kehtivat seadusandlust.

 

Kokkuvõtteks

Seadusandluse järgimise tähtsust optiliste sihikute ostmisel ja kasutamisel ei tohi alahinnata. Juriidiliste probleemide vältimiseks veenduge, et olete täielikult teadlik kõigist nõuetest ja piirangutest. Kahtluste korral või lisateabe saamiseks on soovitatav pöörduda vastavate ametiasutuste poole või pidada nõu õigusspetsialistidega.