Öövaatlusseadme Pulsar Forward FN455 kasutmise juhised.

Seadme tehnilised andmed on välja toodud toote Pulsar Forward FN455 lehel.

Tutvustus

Pulsar Forward FN455 on öövaatlusseade, mis on mõeldud kasutamiseks loodusvaatluse, jahipidamise, turvalisuse tagamise ning ööfotograafia otstarbel. Seade võimaldab salvestada selle ekraanipilti fotode ja videotena.

Öövaatlusseade Pulsar Forward FN455

Seade on mõeldud kasutamiseks kas iseseisvalt või täiendavalt koos mõne optilise seadmega, nt turvakaamera, optiline sihik vms. Iseseisvaks kasutamiseks tuleb seadmele kinnitada vastav pildiotsik. Kasutamiseks optilistel seadmetel tuleb pildiotsik esmalt eemaldada ja seejärel vastava adapteriga kinnitada optilisele seadmele. Lisainfot adapterite kohta leiab tootja kodulehelt.

Seadme ehitus

Alltoodud skeemil on esitatud Öövaatlusseadme Pulsar Forward FN455. Eestikeelsed vasted on välja toodud skeemi all.

Pulsar Forward FN455
 1. Objektiivi kaitsekork
 2. Okulaari kaitsekork
 3. Akupesa kaas
 4. Aku lukustushoob
 5. Aku
 6. Nupp PAREM
 7. Nupp M (MENÜÜ)
 8. Nupp VASAK
 9. Nupp SISSE
 10. Objektiivi fookusrõngas
 11. IR-valgusti ühenduspesa kaitsekork
 12. IR-valgusti ühenduspesa adapter
 13. IR-valgusti ühenduspesa
 14. MicroUSB port
 15. Kudumisriba
 16. Adapteri kate
 17. Optiline seade
 18. Liin
 19. Adapter
 20. Pingutuskruvi
 21. Kruvi
 22. Adapteri lukustus
 23. Adapteri lukustusring
 24. IR-valgusti sisselülitusnupp
 25. IR-valgusti lukustus
 26. Aku lukustushoob
 27. LED indikaator
 28. USB-laadimisjuhtme pesa
 29. USB-laadimisjuhe
 30. USB-laadija
 31. Voolupesa

Aku paigaldamine ja laadimine

Tehasesepakendis on seade ja aku eraldi. Enne seadme kasutust tuleb paigaldada aku ja see laadida.

Pulsar Forward FN455 aku paigaldamine

Aku paigaldamiseks:

 1. ava aku lukustushoob,
 2. eemalda akupesa kaitse,
 3. eemalda kaitse akult,
 4. paigalda aku akupesasse ja
 5. lukusta aku (lukustushoova sulgemisega).

Seadmega on kaasas üks IPS5 aku, mis täislaetuna annab kuni 9 tundi tööaega.

Pulsar Forward FN455 aku laadimine

Aku laadimiseks kasuta alati kas tootega kaasas olnud akulaadijat või siis Pulsar IPS akulaadijat. Aku laadimiseks ühenda laadija juhe laadimisplaadiga. Paigalda aku laadimisplaadile. Aku on täielikult laetud kui laadimisindikaatoris põleb katkematu roheline tuli. Juhul kui laadimisindikaator vilgub, siis on aku kas tühi või osaliselt laetud: 1x = 0-50%, 2x = 51-75%, 3x = 76%-99%.

Laadimisindikaatori punane tuli tähendab, et aku on kas olnud pikka aega laadimata või vigane. Jäta sellisel juhul aku paariks tunniks laadijasse, eemalda ja sisesta seejärel uuesti. Juhul kui peale seda põleb endiselt punane tuli, on aku läbi ja see tuleb vahetada uue vastu.

NB! Akusid ei tohi laadida oludes, kus temperatuur on alla null kraadi. Laadimise ajaks ei tohi jäta akut ja laadijat järelvalveta.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

NB! Seade on mõeldud kasutamiseks pimedas, mistõttu ei tohiks seda kasutada kirgastes valguoludes. Seadme sisselülitamiseks tuleb tee lühike vajutus nupul SISSE (#9). Seadme välja lülitamiseks tee pikk vajutus (ca 4 sekundit) nupul SISSE.

Palun veenduge peale seadme kasutamist, et olete selle välja lülitanud, et vältida aku tühjenemist.

Pulsar Forward FN455 staatusriba

Öövaatlusseadme ekraani allservas on staatusriba, mis näitab, millised seadme funktsioonid on sisse lülitatud ja nende staatust ning kellaaega ja aku taset.

Pildi teravustamine

Esmakordsel kasutamise tuleb reguleerida pildiotsik vastavalt oma silmanägemisele, milleks on pildiotsiku tagumises otsas vastav rõngas. Kaamerapildi teravustamise tarbeks on seadme peal fookusrõngas (#10), mis seadistab objektiivi fookuskaugust. Fookuskaugus tuleb sättida vastavalt objekti kaugusele seadmest. Juhul kui vaadeldavate objektide kaugus muutub vaatluse ajal, tuleb fookuskaugust uuesti reguleerida.

WiFi ühendus

WiFi ühendus on vajalik kui soovite kasutada Stream Vision äppi kas meedifailide alla laadimiseks nutiseadmesse, kaamerapildi jälgimiseks nutiseadmest või seadme reguleerimiseks otse nutiseadmest. Vaikimisi on WiFi välja lülitatud. Juhul kui te ei kasuta seadet koos nutiseadmega on kasulik aku tööaja pikendamiseks WiFi välja lülitada.

WiFI mooduli sisse- või väljalülitamiseks tuleb hoida pikalt all nuppu VASAK (#8). Seda, kas WiFi on sisse või välja lülitatud näeb seadme ekraani allservas oleva indikaatori varal. Juhul kui seadme staatusribal puudub WiFI ikoon, on WiFi moodul välja lülitatud.

Nutiseadme ühendamiseks öövaatlusseadmega tuleb minna nutiseadme WiFI ühenduste seadetesse ja ühendada nutiseade öövaatlusseadme poolt loodud WiFi-võrku. Öövaatluseadme WiFI-võrgu nimeks on “Forward F_XXXX”, kus XXXX on asemel on teie seadme seerianumbri neli viimast numbrit, näiteks “Forward F_2651”.

Süsteemseid seadeid saab reguleerida nutifonist Stream Vision äpi kaudu, eeldusel, et WiFi seadete kasutusõiguste sätteks on valitud “Owner”.

Öövaatlusseadme sätted

Pulsar Forward FN455 sätted on jagatud kahte gruppi – üldseaded ja süsteemsed seaded. Üldseaded kuvatakse kiirvalikute (kiirmenüü) kaudu, milleks tuleb korraks lühidalt vajutada nupule M (#7). Süsteemsete seadistuste tarbeks tuleb minna menüüsse, milleks tuleb pikalt all hoida nuppu M (#7) kuni vastav menüü ilmub ekraanile.

Pulsar Forward FN455 nupud

Kiirvalikud

Kiirvalikutes saab reguleerida kujutise eredust ja kontrastsust nuppude VASAK (#8) ja PAREM (#6) abil. Vajutades korraks nupul M (#7) toimub ümberlülitus heleduse ja kontrastsuse seadistamise vahel. Heldus ja kontrastsus tuleb seadistada vastavalt sellele, kuidas on endal on kõige mugavam ja vähem silmi väsitavam seadmega töötada.


Pildi heledus

Heledus

Heledus on kujutise valgustugevus. Mida suurem on heledus, seda eredam pilt tundub, mida madalam on heledus, seda tumedam pilt tundub. Seade võimaldab valida kuni kahekümne heledusastme vahel (0-20).


Pildi kontrastsus

Kontrastsus

Kontrastsus on kõige heledama värvi ja kõige tumedama värvi omavaheline suhe. Mida suurem on kontrastsus, seda selgemini eristuvad teineteisest tumedad ja heledad toonid. Seade võimaldab valida kuni kahekümne kontrastsusastme vahel (0-20).


Süsteemsed seaded

Süsteemse seadete menüüvalikutes saab navigeerida nuppude VASAK (#8) ja PAREM (#6) abil. Valiku kinnitamiseks tuleb vajutada korraks nupule M (#7). Seejärel tuleb uppude VASAK (#8) ja PAREM (#6) abil soovitud seadistus. Valiku kinnitamiseks või seadistamisest väljumiseks tuleb vajutada uuesti korraks nupule M (#7).


Forward FN455 - Icons Brightness

Menüü/ikoonide eredus

Ekraanil kuvatavate ikoonide ja tekstide ereduse seadistamiseks tuleb valida seadistus “Icon Brightness”.


Forward FN455 - WiFi

Mikrofoni sisse- ja väljalülitamine

Seadmel on sisseehitatud mikrofon, mille heli talletatakse koos videoga juhul kui mikrofon on sisse lülitatud. Seadistuse muutmiseks tuleb valida menüüst valik “Microphone”.


Forward FN455 - WiFi

WiFI sätted

Wifi seadistuses on kaks alamvalikut: WiFi parool ja WiFi kasutusõigused. Seadistuste muutmiseks tuleb valida menüüst valik “Wi-Fi Settings”.

WiFI parool

Wifi parooli muutmiseks vali menüüs WiFi seadistus (Wi-Fi Settings) ja seejärel WiFi parooli seadistamine (Password setup). Vaikimisi parool on 12345678, mille võid vahetada endale sobivama vastu.

WiFi kasutusõigused

WiFi kasutusõiguste seadistamisega saad reguleerida, kas Stream Vision äpi kaudu võib muuta seadme süsteemseid seadmeid. Kasutusõiguste muutmiseks vali menüüs WiFi seadistus (Wi-Fi Settings) ja seejärel kasutusõiguste muutmine (Access level setup).

Juhul kui soovid muuta nutifonist  seadme sätteid, tuleb valida seadistus “Owner”. Juhul kui soovid keelata seadistamise Stream Vision äpist, tuleb valida seadistus “Guest”.


Forward FN455 - General settings

Üldseaded

Üldseadetes saab muuta seadme keelt, kuupäeva ja kellaaega ja vormindada sisemälu. Üldseadetest väljumiseks tuleb selle valikutest võtta “Return to default settings” ja vajutada nupul M.

Keel

Seadme keeleks (Language) saab valida kas inglise, prantsuse, saksa, hispaania või vene keele. Vaikimisi on seadme keeleks inglise keel.

Kuupäev

Kuupäev (Date) on seadmes esitatud vormingus päev/kuu/aasta (näiteks 18/08/2021).

Kellaaeg

Kellaega (Time) kuvatakse seadme staatusribal. Staatusriba jääb ka fotodele ja videosalvestusele. Lisaks kellaja seadistamisele saate valida, kas aega kuvatakse 24 tunni vormingus või AM/PM vormingus.

Vormindamine

Sisemälu vormindamise (Format) funktsiooni varal lähtestatakse sisemälu. Selle toimingu tagajärjel kustutatakse kõik sisemälus talletatud failid.


Forward FN455 - Auto Off

Automaatne väljalülitus

Automaatse väljalülituse lubamise korral hakkab seade ennast ise automaatselt välja lülitama kui pole olnud tööasendis mõnda aega. Tööasendiks loetakse seadme olekut horisontaalses asendis.

Juhul kui automaatne väljalülitus on lubatud ja seade on vertikaalses asendis, kus nurk on suurem kui 70° või külili suurema kui 30° nurga all, lülitatakse seade peale väljalülitustaimeri nulli jooksmist välja. Juhul kui seade viia tagasi tööasendisse enne automaatset väljalülitust, lähtestatakse väljalülitustaimer ja see käivitub uuesti alles siis kui seade viiakse uuesti tööasendist välja.


Forward FN455 - Info

Seadme andmed

Menüüvalikust “Device Information” pääseb vaatama öövaatlusseadme erinevaid andmeid: nimetus, SKU number, seerianumber, tarkvara versiooni, riistvara versiooni ja teenindusteavet.

IR-valgusti paigaldus

Öövaatluskaameraga Pulsar FN455 on kaasas täiendav IR-valgusti ehk infrapunavalgusti (940 nm), mida saab hõlpsasti lisada/eemaldada. Seadmele saab paigaldada ka teisi Pulsar IR-valgusteid (tuleb osta eraldi). IR-valgusti parandab nähtavust eriti pimedates oludes. IR-valgusti valgusvihk on inimsilmale nähtamatu.

Pulsar Forward FN455 IR-valgusti

IR-valgusti paigaldamiseks:

 1. eemalda kaitsekork (#12) öövaatlusseadmelt,
 2. eemalda kaitsekork (#11) IR-valgustilt,
 3. ühenda IR-valgusti öövaatlusseadme külge (#13),
 4. lukusta IR-valgusti vajutades lukustushoob (#25) alla ning
 5. lülita seade sisse ja kontrolli, kas staatusribale ilmus IR sümbol.

IR-valgusti sisse lülitamiseks vajuta korraks selle tagaosas olevale nupule (#24). Vajutades sisselülitatud IR-valgusti nupule korduvalt on võimalik reguleerida selle tugevusastet. Reguleeri valgusti tugevus vastavalt oma vajadustele. IR-valgusti välja lülitamiseks tuleb valgusti nuppu hoida paar sekundid all.

NB! Staatusribal ei kuvata IR sümbolit, kui IR-valgusti pole ühendatud või on ühendatud valesti.

Pildistamine ja videofilmimine

Seade on varustatud pildistamise ja videofilmimise funktsiooniga. Pildid ja videod talletatakse seadme sisemällu. Samaaegselt nii pildistada kui filmida ei saa ning teil tuleb eelnevalt valida, millises salvestusrežiimis seade toimib. Salvestusrežiimi vahetamiseks hoidke all nuppu PAREM (#6) seni kuni ekraani paremas ülemises nurgas olev ikoon vahetub.

Pildistamiseks valige esmalt seadmes pildistamise režiim (fotokaamera ikoon ekraani paremasse ülemisse nurka). Pildistamiseks vajutage korraks nupul PAREM (#6), mis järel ekraanipilt “jäätub” pooleks sekundiks, mille jooksul tehakse kujutisest pildifail ja salvestatakse see sisseehitatud mäluseadmesse.

Videofilmimiseks valige esmalt seadmes filmimise režiim (ilmub videokaamera ikoon ekraani paremasse ülemisse nurka). Filmimise käivitamiseks vajutage korraks nupul PAREM (#6), misjärel videokaamera ikoon kaob ja selle järele ilmub punane täpp koos salvestuse taimeriga (MM:SS – minutid:sekundid). Videosalvestuse peatamiseks hoia pikalt all nuppu PAREM (#6) kuni salvestuse indikaator asendub videokaamera ikooniga.

NB! Juhul kui soovite, et koos videopildiga salvestatakse ka heli, palun lülitage eelnevalt mikrofon sisse.

SumLight funktsioon

Eriti rasketes valgusoludes võib kasutada SumLight funktsiooni. SumLight funktsioon tõstab sensori valgutugevust, ent ühes sellega väheneb ka kaadrisagedus, mis põhjustab “venivat” pilti. Samuti tõuseb SumLight funktsiooni kasutuse korral pildi müratase.

Funktsiooni sisse lülitamiseks vajutage korraks nupule VASAK (#8). Funktsiooni keelamiseks vajutage uuesti nupule VASAK (#8). SumLight funktsiooni staatust kuvatakse ekraani allservas staatusribal S sümboliga. Läbikriipsutatud S sümbol tähendab, et SumLight funktsioon on keelatud.

Ühendamine arvutiga

Seadme sisemällu talletatud pildi- ja videofaile võib seadmest alla laadida nutiseadmesse Stream Vision rakenduse kaudu WiFi ühenduse teel.  USB-ühenduse varal saab seadme ühendada arvutiga, kus kuvatakse seadme sisemälu automaatselt kui välist andmekandjat. Andmeühenduse jaoks arvutiga eraldi täiendavat tarkvara arvutisse paigaldada pole vaja.

Arvutiga ühendamiseks:

 1. lülita seade sisse;
 2. ühenda seade ja arvuti USB kaabliga;
 3. seadme ekraanile kuvatakse valik:
  1. Use as power,
  2. Use as memory card;
 4. vali nuppude VASAK/PAREM abil “Use as memory card” ja kinnita see vajutades nupule M;
 5. arvuti tunneb seadme automaatselt ära ja lisab selle kui välise andmekandja.

Avage failihalduris seadme mälu ja kopeerige soovitud failid arvutisse. Võite failid mäluseadmest peale kopeerimist kustutada, et teha lisaruumi uutele failidele.

NB! AVI formaadis videofaile ei saa MacOS platvormil QuickTime pleieriga vaadata. Soovitame selleks kasutada tasuta videopleierit IINA. Videofailide konvertimiseks kas MP4 või teistesse formaatidesse, soovitame kasutada tasuta äppi HandBrake. 

Säilitamine / hooldus

Säilitamise all peetakse silmas seadme hoiustamist selle kasutusvälisteks aegadeks.

Vaatlusvälistel aegadel tuleks objektiiv alati katta kaitsekorgiga, et vältida selle kirimustusi, hõõrdeid jms.

Peale seadme kasutamist tuleb seade kuivatada kuiva ja puhta rätiku või majapidamispaberiga. Optika, silmaotsik ja IR-valgusti tuleb puhastada ja kuivatada õrnalt optika puhastuslapiga. Objektiivi ja silmaotsikut ei tohi kriipida/hõõruda. Objektiivi puhastamiseks võib kasutada fotokaamerate objektiivide puhastuseks mõeldud tarvikuid ja vahendeid.

Seadet peaks hoiustama kuivas ja pimedas ning lastele kättesaadamatus kohas.